Od koncepcji do produkcji

Od badania do ukończenia projektu
1. Specyfikacja techniczna

Na samym początku otrzymujemy listę specyfikacji. Jeśli nie posiadasz takiej listy, możemy Ci pomóc sformułować ją przy współpracy z Twoim klientem. Odwiedzimy Cię na miejscu, aby lepiej zrozumieć środowisko Twojej pracy.

2. Projekt Wstępny (PW)

Projekt wstępny (PW) pozwala nam zaprojektować główne funkcje maszyny, prototypu, itp. To daje klientowi ramowy ogląd rozwiązania technicznego i umożliwia nam oszacowanie kosztów. Jest to etap pożyteczny dla nas, ale również stanowi on narzędzie, które pomaga klientowi uzyskać wiedzę potrzebną do podjęcia decyzji. Możemy również wtedy stworzyć wstępny terminarz.

3. Koszty komponentów

Koszty komponentów i części do wytworzenia.

4. Badania i rysunki

Na tym etapie robimy badania i rysunki, pełne analizy, modelowanie 3D, rysunki 2D, zestawienie materiałów i integracje z systemami cyfrowymi

5. Produkcja maszyny

Rozpoczyna się produkcja maszyny, kompletowanie narzędzi (złożenie, okablowanie, szafa elektryczna, automatyka, programowanie robotów itp.)

6. Powstawanie maszyny

Powstawanie maszyny

7. Instalacja maszyny

Instalacja maszyny wraz z klientem.

8. Ostateczna regulacja

Wykonujemy ostateczne regulacje, poprawki i finalne modyfikacje.

9. Maszyna jest dostarczona

Maszyna jest dostarczona, zainstalowana, a operatorzy maszyny zostali przeszkoleni z obsługi.

10. Ostateczna akceptacja maszyny.

Ostateczna akceptacja maszyny.

 

 

 

 

 

 

© 2019 BeGC - Wszelkie prawa zastrzeżone